Skip to main content

Onze klanten

Maatschappelijke organisaties

Wij hebben een bewuste keuze gemaakt. Wij zetten onze kennis en ervaring gericht in voor een doelgroep waar wij zelf de meeste affiniteit mee hebben; non-profit organisaties die het maatschappelijk belang dienen. Onze klanten zijn goede doelen, fondsen, stichtingen, overheidsorganisaties, woningcorporaties en zelfstandige bestuursorganen.

Wat mag je van ons verwachten? In de eerste plaats kwaliteit als het gaat om de output die we leveren. Daarnaast vinden we persoonlijk contact belangrijk en zijn we oprecht betrokken bij de opdrachten die we doen. Voor ons zijn dit dé ingrediënten voor een goede samenwerking. We zitten niet op de stoel van onze klant. We adviseren en delen onze expertise. Zo bouwen we duurzaam verder op de kwaliteiten van elkaar.

Organisaties met een maatschappelijk belang

Rijksoverheid

NGO’s
Goede doelen
Fondsen

Decentrale overheid

Stichtingen
Verenigingen

Zorg

Zelfstandige bestuursorganen

Dit zeggen klanten over ons

Vinario heeft ons voorzien van adequaat professioneel advies. Ze zijn zeer goed bereikbaar, reageren snel en geven constructief en strategisch advies. Daarnaast hebben ze oog voor detail en leveren maatwerk.

Fondsenwervende instelling

Vinario heeft ons deskundigheid geboden op de vraagstukken die er lagen op het gebied van interne controle. Daarnaast hebben ze de organisatie goed meegekregen en constructief meegedacht over structurele oplossingen.

Participatiebedrijf

Vinario heeft in deze omgeving heel snel opgepikt hoe zij daarin moet opereren. Vinario heeft met Bart haar auditkennis en –ervaring ingezet in de uitvoering en was daarbij snel op vlieghoogte. Tegelijkertijd is daarbij het toetsingskader en de controleaanpak verder ontwikkeld en zijn de minder ervaren medewerkers van DJI daarin opgeleid en begeleid.
Het resultaat? Vinario heeft DJI effectief ondersteund bij het aanpakken van urgente uitvoeringsproblemen en tegelijkertijd haar waardevolle ervaring geïntegreerd in de organisatie.

Dienst Justiële Inrichtingen (DJI)

Vinario biedt een persoonlijke, laagdrempelige en professionele samenwerking. Hun efficiënte aanpak en snelle communicatie maken het gemakkelijk om samen te werken, zelfs bij snelle veranderingen. We zijn afgelopen tijd van veel waardevolle adviezen voorzien en kijken uit naar onze verdere samenwerking!

Nederlandse Vrouwen Raad

Wij helpen non-profit organisaties om hun maatschappelijke waarde te maximaliseren