Skip to main content

Onze diensten

Audit support

Heeft jouw non-profit organisatie begeleiding nodig bij het audit proces? Dan stellen we graag onze kennis en kunde ter beschikking. Denk hierbij aan het opstellen van een hoogwaardig audit dossier, het samenstellen van een jaarrekening en de communicatie met uw accountant. Indien gewenst, kunnen wij het audit dossier ook voorzien van een (verbijzonderde) interne controle waar de accountant gebruik van kan maken. Ook op het gebied van internal audit laten wij onze meerwaarde zien.

Risk Management

Het opzetten van een gedegen risicomanagementproces dat het beheersen, analyseren, monitoren en evalueren van risico’s faciliteert. Dat is waar jouw organisatie behoefte aan heeft. En dat is waar onze expertise ligt. Wij kiezen hierbij voor een persoonlijke aanpak waarin wij het draagvlak voor het risicomanagementproces centraal stellen. Ook helpen wij je met het opzetten van interne beheersmaatregelen die de betrouwbaarheid van financiële managementinformatie waarborgen. In onze werkwijze hanteren wij een COSO-gerichte aanpak waarin de strategische, financiële en compliance doelstellingen centraal staan.

Business & Financial Control

Wij bieden financieel economisch managementadvies op strategisch vlak. Zo helpen we jouw organisatie bij het voorbereiden van financiële managementrapportages en het uitvoeren van periodieke financiële analyses. Ook zijn we ervaren in het opstellen en beheren van begrotingen en het creëren van een financieel dashboard voor alle financiële managementinformatie. De focus ligt hierbij op een efficiënte route richting het behalen van de vastgestelde KPI’s.

Subsidiemanagement

Binnen de publieke sector zijn veel organisaties afhankelijk van subsidies. Dit vraagt een gedegen subsidieverantwoording. Vinario helpt graag bij het opzetten van de administratieve organisatie. Hierbij leggen wij de nadruk op de naleving van de subsidievoorwaarden en de voorbereiding van financiële verantwoordingen. Wij hebben ruime ervaring met (Europese) subsidieregelingen en het inrichten van een toegespitste subsidiestructuur.

Financiële Verslaggeving

Wij kunnen jouw organisatie helpen bij het samenstellen van de jaarrekening, maar zeker ook bij specifieke accounting topics (denk aan het opstellen van position papers). Wet- en regelgeving zijn aan veel verandering onderhevig. Dit heeft impact op waarderingen en verantwoordingen in de financiële verslaggeving van jouw organisatie. Bij een wijziging in de regelgeving kunnen wij jouw organisatie zowel procesmatig als financieel van begin tot eind begeleiden.

Assurance en overige opdrachten

In onze dienstverlening richten wij ons vanuit een assurance perspectief op subsidiecontroles (waaronder EU subsidies). Daarnaast voeren wij opdrachten uit tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden. Op basis van de relevante regelgeving en eventuele aanvullende voorwaarden bepalen wij in samenspraak met jou de benodigde diepgang van onze werkzaamheden. De uitkomsten van deze werkzaamheden leiden, afhankelijk hiervan, tot een controleverklaring, assurancerapport of een rapport van feitelijke bevindingen.

Wij zorgen ervoor dat jouw organisatie financieel in control is