Skip to main content

Chanel Barinova
Jr. Consultant

Mijn ervaring
In de zomer van 2023 heb ik mijn Bachelor Business Administration diploma behaald aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens mijn studie heb ik een waardevolle stage gelopen in de auditpraktijk bij Deloitte. Vanaf juli 2023 ben ik met veel enthousiasme in dienst getreden bij Vinario. Vinario is een jong en dynamisch bedrijf met zeer gepassioneerde en kundige collega’s, wat mijn interesse in deze organisatie onmiddellijk heeft gewekt. Mijn passie voor strategisch denken en het oplossen van complexe (financiële) vraagstukken heeft mij gemotiveerd om bij Vinario aan de slag te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn verworven vaardigheden, opgedaan tijdens mijn opleiding en tijdens mijn stage bij Deloitte, met succes kan inzetten en verder kan ontwikkelen bij Vinario. Het stimuleren van teamwork in een werkomgeving vind ik enorm belangrijk en ik waardeer de nadruk die Vinario legt op het samenwerken met cliënten en met collega’s. Een cruciaal aspect dat Vinario onderscheidt, is dat zij zich uitsluitend richten op én werken voor non-profitorganisaties. Dit is voor mij een belangrijk pluspunt ten opzichte van andere organisaties, omdat ik als maatschappelijk betrokken individu geloof in het bijdragen aan positieve veranderingen en het welzijn van anderen. Het werken voor non-profitorganisaties biedt de gelegenheid om een actieve rol te spelen bij het aanpakken van urgente uitdagingen die verder reiken dan enkel persoonlijke voldoening. Ik ben enthousiast over de mogelijkheid die ik gekregen heb om bij Vinario te werken en mijn expertise te benutten voor een betekenisvolle bijdrage aan de gemeenschap. Het belang van werken voor non-profitorganisaties is voor mij een drijvende kracht achter mijn professionele ambitie, en ik ben vastbesloten om een positieve impact te maken in mijn rol bij Vinario.

Waar ik in geloof
Ik geloof in de positieve invloed die individuen kunnen hebben op de wereld om hen heen. Juist vanwege deze overtuiging vind ik het van essentieel belang om als individu, naar vermogen, een positieve impact te hebben op onze samenleving. Het besef van de kracht van een enkel individu stimuleert mij om actief bij te dragen aan positieve veranderingen en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de wereld. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de kracht van samenwerking van onschatbare waarde is. Een sterk en goed functionerend team kan gezamenlijk veel meer bereiken dan individuen afzonderlijk. Door te vertrouwen op elkaars unieke vaardigheden en perspectieven, kunnen we synergie creëren en doelen bereiken die anders onbereikbaar zijn.

Wat mij drijft
Het is mijn intrinsieke motivatie om daadwerkelijk waarde toe te voegen en een positieve maatschappelijke impact te creëren, in welke hoedanigheid dan ook.

Business chemistry type
Geel: spontaan, adaptief en creatief
Rood: nieuwsgierig, ambitieus en probleemoplossend