Skip to main content

Joost van de Graaf
Business Partner

Mijn ervaring
Ik ben mijn carrière gestart in de openbare controlepraktijk bij Deloitte. Hier heb ik mij gericht op accountantscontroles bij organisaties binnen het publieke domein. Met 10 jaar werkervaring op zak ben ik overgestapt naar de Advisory tak van Deloitte. Als Advisory manager was ik verantwoordelijk voor de transitie naar nieuwe wetgeving en droeg ik bij aan het managen van strategische en financiële risico´s. In deze rol zocht ik naar innovatieve oplossingen en een standaardisering van het proces. Mijn brede expertise zet ik nu binnen Vinario in om klanten te helpen met het opzetten van een (risico)managementsysteem dat bijdraagt aan het behalen van strategische doelstellingen.

Waar ik in geloof
In mijn werk en het contact met anderen toon ik enthousiasme en stel ik mij toegankelijk op. Ik sta voor een relatiegerichte benadering met een focus op het maatschappelijke belang en het creëren van intern draagvlak voor veranderingen.

Wat mij drijft
Ik krijg er energie van om mensen mee te nemen in nieuwe processen en de voordelen van risicomanagement in te laten zien. Samen risico’s beheersen om strategische doelstellingen te behalen. Dat is wat mij drijft!

Business chemistry type
Geel: extravert, overtuigend, positief en creatief
Groen: betrouwbaar, attent, vriendelijk en ondersteunend